قیمت کنجاله سویا در تاریخ ۰۸-۱۱-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 23200
حداکقر قیمت 26800
تلفن تماس --------