قیمت کنجاله سویا در تاریخ ۲۵-۰۶-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 18350
حداکقر قیمت 20100
تلفن تماس --------