قیمت کنجاله سویا در تاریخ ۰۷-۱۲-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 24200
حداکقر قیمت 25600
تلفن تماس --------