قیمت کنجاله سویا در تاریخ ۲۴-۰۷-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 23500
حداکقر قیمت 29100
تلفن تماس --------