قیمت کنجاله سویا در تاریخ ۱۳-۰۳-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 24700
حداکقر قیمت 27100
تلفن تماس --------