قیمت کنجاله سویا در تاریخ ۲۱-۰۸-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 22400
حداکقر قیمت 27100
تلفن تماس --------