قیمت کنجاله سویا در تاریخ ۱۴-۰۹-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 22100
حداکقر قیمت 27100
تلفن تماس --------