قیمت کنجاله سویا در تاریخ ۲۹-۱۰-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 23200
حداکقر قیمت 26600
تلفن تماس --------