قیمت کنجاله سویا در تاریخ ۰۳-۰۷-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 24950
حداکثر قیمت 27100
تلفن تماس --------