قیمت کنجاله سویا در تاریخ ۰۳-۰۸-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 27700
حداکثر قیمت 30100
تلفن تماس --------