قیمت کنجاله سویا در تاریخ ۰۱-۰۸-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 27700
حداکثر قیمت 30100
تلفن تماس --------