قیمت کنجاله سویا در تاریخ ۲۲-۰۲-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 35300
حداکثر قیمت 38900
تلفن تماس --------