قیمت روز نهاده ها

قیمت کنجاله سویا در تاریخ ۱۵-۰۹-۱۴۰۲