قیمت سبوس در تاریخ ۲۸-۰۵-۱۳۹۸

نوع سبوس برنج
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 3400
حداکقر قیمت 6500
تلفن تماس --------
نوع سبوس گندم
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 13500
حداکقر قیمت 17500
تلفن تماس --------