قیمت سبوس در تاریخ ۲۱-۰۱-۱۳۹۸

نوع سبوس گندم
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 16000
حداکقر قیمت 17000
تلفن تماس --------
نوع سبوس برنج
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 7000
حداکقر قیمت 9300
تلفن تماس --------