قیمت سبوس در تاریخ ۲۴-۰۲-۱۳۹۸

نوع سبوس برنج
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 9000
حداکقر قیمت 11000
تلفن تماس --------
نوع سبوس گندم
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 18500
حداکقر قیمت 21000
تلفن تماس --------