قیمت سبوس در تاریخ ۱۱-۰۳-۱۳۹۹

نوع سبوس برنج
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 3050
حداکقر قیمت 3650
تلفن تماس --------
نوع سبوس گندم
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 18000
حداکقر قیمت 20000
تلفن تماس --------