قیمت سبوس در تاریخ ۲۵-۰۳-۱۳۹۸

نوع سبوس برنج
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 5500
حداکقر قیمت 8000
تلفن تماس --------
نوع سبوس گندم
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 15000
حداکقر قیمت 19000
تلفن تماس --------