قیمت سبوس در تاریخ ۲۰-۰۹-۱۳۹۸

نوع سبوس گندم
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 16000
حداکقر قیمت 20500
تلفن تماس --------
نوع سبوس برنج
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 3650
حداکقر قیمت 6300
تلفن تماس --------