قیمت سبوس در تاریخ ۲۵-۰۶-۱۳۹۸

نوع سبوس گندم
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 15000
حداکقر قیمت 19000
تلفن تماس --------
نوع سبوس برنج
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 4400
حداکقر قیمت 6500
تلفن تماس --------