قیمت سبوس در تاریخ ۲۵-۰۷-۱۳۹۸

نوع سبوس گندم
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 15800
حداکقر قیمت 20000
تلفن تماس --------
نوع سبوس برنج
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 3900
حداکقر قیمت 6500
تلفن تماس --------