قیمت سبوس در تاریخ ۲۱-۰۸-۱۳۹۸

نوع سبوس برنج
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 3450
حداکقر قیمت 6500
تلفن تماس --------
نوع سبوس گندم
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 16000
حداکقر قیمت 19000
تلفن تماس --------