قیمت سبوس در تاریخ ۱۷-۰۹-۱۳۹۸

نوع سبوس برنج
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 3500
حداکقر قیمت 6500
تلفن تماس --------
نوع سبوس گندم
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 14700
حداکقر قیمت 20500
تلفن تماس --------