قیمت سبوس در تاریخ ۲۱-۰۴-۱۳۹۹

نوع سبوس گندم
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 17500
حداکثر قیمت 20500
تلفن تماس --------
نوع سبوس برنج
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 2800
حداکثر قیمت 3200
تلفن تماس --------