قیمت سبوس در تاریخ ۲۸-۱۰-۱۳۹۸

نوع سبوس گندم
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 17900
حداکقر قیمت 22500
تلفن تماس --------
نوع سبوس برنج
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 4000
حداکقر قیمت 6400
تلفن تماس --------