قیمت سبوس در تاریخ ۲۱-۰۵-۱۳۹۹

نوع سبوس برنج
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 2500
حداکثر قیمت 2800
تلفن تماس --------
نوع سبوس گندم
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 19500
حداکثر قیمت 21500
تلفن تماس --------