قیمت سبوس در تاریخ ۱۴-۰۱-۱۳۹۹

نوع سبوس برنج
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 3200
حداکقر قیمت 4000
تلفن تماس --------
نوع سبوس گندم
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 18000
حداکقر قیمت 21500
تلفن تماس --------