قیمت سبوس در تاریخ ۰۳-۰۷-۱۳۹۹

نوع سبوس برنج
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 2100
حداکثر قیمت 3300
تلفن تماس --------
نوع سبوس گندم
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 20000
حداکثر قیمت 23000
تلفن تماس --------