قیمت سبوس در تاریخ ۰۳-۰۸-۱۳۹۹

نوع سبوس گندم
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 27500
حداکثر قیمت 32500
تلفن تماس --------
نوع سبوس برنج
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 7000
حداکثر قیمت 7300
تلفن تماس --------