قیمت سبوس در تاریخ ۰۸-۰۸-۱۳۹۹

نوع سبوس برنج
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 6800
حداکثر قیمت 8500
تلفن تماس --------
نوع سبوس گندم
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 28000
حداکثر قیمت 35000
تلفن تماس --------