قیمت سبوس در تاریخ ۱۱-۰۹-۱۳۹۹

نوع سبوس برنج
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 6700
حداکثر قیمت 8000
تلفن تماس --------
نوع سبوس گندم
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 30000
حداکثر قیمت 36000
تلفن تماس --------