قیمت سبوس در تاریخ ۳۰-۰۱-۱۴۰۰

نوع سبوس برنج
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 14500
حداکثر قیمت 15100
تلفن تماس --------
نوع سبوس گندم
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 38000
حداکثر قیمت 39500
تلفن تماس --------