قیمت باگاس در تاریخ ۰۱-۰۸-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 2800
حداکثر قیمت 2900
تلفن تماس --------