قیمت کنجاله کلزا در تاریخ --

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 16500
حداکقر قیمت 17200
تلفن تماس --------