قیمت کنجاله کلزا در تاریخ ۲۴-۱۰-۱۳۹۷

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 20000
حداکقر قیمت 20100
تلفن تماس --------