قیمت کنجاله کلزا در تاریخ ۲۴-۰۲-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 30200
حداکقر قیمت 30500
تلفن تماس --------