قیمت کنجاله کلزا در تاریخ ۲۸-۰۵-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 17750
حداکقر قیمت 19100
تلفن تماس --------