قیمت کنجاله کلزا در تاریخ ۰۴-۰۲-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 30500
حداکقر قیمت 30600
تلفن تماس --------