قیمت کنجاله کلزا در تاریخ ۲۵-۰۳-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 24800
حداکقر قیمت 29000
تلفن تماس --------