قیمت کنجاله کلزا در تاریخ ۲۵-۰۴-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 22500
حداکقر قیمت 22700
تلفن تماس --------