قیمت کنجاله کلزا در تاریخ ۰۷-۱۲-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 20400
حداکقر قیمت 21300
تلفن تماس --------