قیمت کنجاله کلزا در تاریخ ۲۵-۰۸-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 16500
حداکقر قیمت 17350
تلفن تماس --------