قیمت کنجاله کلزا در تاریخ ۱۷-۰۴-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 46500
حداکثر قیمت 47800
تلفن تماس --------