قیمت کنجاله کلزا در تاریخ ۱۳-۰۳-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 36500
حداکقر قیمت 37100
تلفن تماس --------