قیمت کنجاله کلزا در تاریخ ۱۴-۰۹-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 17050
حداکقر قیمت 17550
تلفن تماس --------