قیمت کنجاله کلزا در تاریخ ۲۸-۱۰-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 16900
حداکقر قیمت 18400
تلفن تماس --------