قیمت کنجاله کلزا در تاریخ ۰۱-۱۲-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 19200
حداکقر قیمت 19550
تلفن تماس --------