قیمت کنجاله کلزا در تاریخ ۱۴-۰۱-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 22500
حداکقر قیمت 24100
تلفن تماس --------