قیمت کنجاله کلزا در تاریخ ۱۹-۰۱-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 26200
حداکقر قیمت 27300
تلفن تماس --------