قیمت کنجاله کلزا در تاریخ ۱۶-۰۴-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 45500
حداکثر قیمت 46600
تلفن تماس --------