قیمت کنجاله کلزا در تاریخ ۲۳-۰۴-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 47000
حداکثر قیمت 47100
تلفن تماس --------