قیمت کنجاله کلزا در تاریخ ۲۵-۰۶-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 62000
حداکثر قیمت 66900
تلفن تماس --------