قیمت روز نهاده ها

قیمت کنجاله کلزا در تاریخ ۰۶-۱۱-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 115800
حداکثر قیمت 121000
تلفن تماس --------