قیمت روز نهاده ها

قیمت کنجاله کلزا در تاریخ ۲۷-۱۰-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 115900
حداکثر قیمت 121000
تلفن تماس --------