قیمت روز نهاده ها

قیمت کنجاله کلزا در تاریخ ۰۱-۰۳-۱۴۰۱

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 146500
حداکثر قیمت 147700
تلفن تماس --------