قیمت روز نهاده ها

قیمت کنجاله کلزا در تاریخ ۱۱-۰۴-۱۴۰۱

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 120000
حداکثر قیمت 123700
تلفن تماس --------