قیمت کنجاله پنبه در تاریخ ۲۴-۱۰-۱۳۹۷

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 17800
حداکقر قیمت 19300
تلفن تماس --------